Anton Maria Vassallo

Vassallo
Genova, 1617/18
Milano, 1660