Valentino Vago

Vago
Nascita: 
Barlassina (MI), 1931