Carlo Barabino

Carlo Barabino
Nascita: 
Genova, 1768
Morte: 
Genova, 1835