Jacopo Nigreti detto Palma il giovane

Nigreti
Venezia, 1544
Venezia, 1628