Stefano Magnasco

Magnasco
Genova, 1635
Genova, 1665