Guido Garbarino (Sassello, 1955)

Nascita

Sassello, 1955

Nome d'arte

Garbarino Guido